עדכונים

ראשי עדכונים
 • שאילתות מס הכנסה

  להלן שאילתות עיקריות במערכת שע"מ.

  רו"ח ערן כהן : מגדלי התאומים 1, קומה 12 רמת גן.

  פיקוט מכתבים ומזהה פנקס 116  002
  פרוט מכתבים בנכויים כולל מספר סידורי של פנקס 102 151 N
  מעקב אחר שלבי החזר מס, 119  002
  דיווחי מקדמות – מחזורים ניכויים במקור 134  002
  מצ"ח מסכם 137  002
  החלטות משרד מס הכנסה  בנושא קנסות 150  002
  מידע כללי לשנות מס. 154  002
  נתונים שונים לגבי החברה 157  002
  הצגת נתוני גביה במ"ה לשנים עד 93 161  002
  יומן פיזור תשלומים – בקרה על תשלומים 166  002
  פירוט תשלומים – למס הכנסה 170  002
  מפרט את ההחזר  רישום לאיזה בנק יועבר החזר המס  191  002
  עקב אחר שלבי החזר מס, 119  002
  פרטים כלליים על הנישום כולל ענף כלכלי שנת פתיחת וסגירה של העסק 181  002
  הצגת כתובות למשלוח דאר. 185  002
  מידע על אישור מס במקור לתיק בודד, 213  002
  פנקס חוזר ובקשות שינוי מקדמה (נראה ב 415 315  002
  תשלומים יזומים 362  002
  טיפול בדואר חוזר 385  002
  הקטנה או הגדלת  מקדמות 415  002
  עדכון מחזור וניכוי במקור 461  002
  שידור הוראות תשלום של לקוחות ע"י המייצג עבר ל מערכת החדשה 465  002
  שידור מקדמות מיוחדות:כגון רווח הון ודיבידנד -לרשום אפ 4 478  002
  עדכון כתובות דואר (בתלם בלבד) – לצ 485  002
  עדכון פרטי חשבון בנק במס הכנסה 491  002
  חתכים לחסרי דרישה 223  002
  חתכים לנדרשי מקדמה 224  002
  מקדמות מידע על דיווחים – קבלת מידע 234  002
  נתוני חיוב ושומה במ"ה עבור שנה צוברת 149  002
  הצגת החלטות בנושאי קנסות למיניהם. 150  002
  הפקת אישורים שנתיים על מס במקור 413  002
  חתכים על קנסות. 250  002
  חתכים על שנות מס. 254  002
  מדדים, ושערי מטבע. 11  002
  גלגולו של מטבע. 16  002
  כלי עזר לחישובי הצמדה ריבית וקנס. 66  002
  חלונות התלם. 68  002
  הצגת אחוז ממוצע ענפי לצורך מקדמות 105  002
  מעקב משלוח פלטים לנישומים 114  002
  מספר מזהה לצורך תשלום מקדמות 114  002
  מעקב החלטות לשינוי גובה דרישת המקדמות 115  002
  ביקורת משלוח פלטים (כללי) 116  002
  מעקב אחר משלוח פלטים בנושא אישורים 117  002
  מעקב אחר גובה דרישת המקדמות 124  002
  השהיית הגדלת מקדמות 144  002
  החזרי גביה  – 145  002
  החזרים – מעקב אישורים לשנת המס, 146  002
  הצגת תשלומים לתיק במ"ה 147  002
  הצגת יתרות ישנות במ"ה עבור שנה צוברת 158  002
  מניעת קיזוז בהחזרים 175  002
  יומן מקדמות מיוחדות 178  002
  כרטיס אב 181  002
  הצגת מרשם חשבונות בנקים 191  002
  מידע כל הבנקים וסניפיהם. 192  002
  הצגת קיזוזים שבוצעו למערכים אחרים 194  002
  סטטוס לקוחות מיוצגים במערכות המס 270  002
  חתכים על זהותון. 284  002
  רשימת אישורי מלכרים 107  002
  מאגר הקפאות – 131  002
  פרטי חוב באכיפה:. 132  002
  מאגר פלט אכיפה – הצגת הודעות אכיפה 133  002
  הצגת השלכות חשבונאיות עבור שנה צוברת 148  002
  כרטיסי הנח"ש 121  002
  הצגת כרטיסי הנח"ש 123  002
   שידור מקדמות בשל רווח הון -לרשום אפ 4  478  002
  הזדהות טלפונית במס הכנסה. VTMZ
  איתור שומות מס שבח 905M
  איתור שומות מס שבח 905M
  מערכת לטיפול בנושא הסדר בלו על הסו ESLR
  מעקב הגשת דו"חות במס הכנסה IDOM
  הצגת הנמקות בשומה IHAN
  הצגה וחישוב רווח הון IHOG
  שידור דוחות כספיים (טופס 6111)עבר ל במערכת החדשה IKSP
  סימולטור לחישוב תאום מס והצגתו. IMAG
  שידור תאום מס באמצעות מייצגים. IMTM
  תיאום תקרות הכנסה INIK
  שידור קובץ דו"חות מ"ה שנתיים ליחיד IPCN
  העתקי שומה של נישום IPRS
  פרטי נישום IPRT
  חישובים לעניין חוק התאומים. ISNP
  שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחי ISUF
  שומת מ"ה לנישום לפי ש"מ וסימולטור ISUG
  תמצית מידע כללי ושומתי למספר שנות ITAG
  העתק השומה-,לקבלת הכנסות מחול-אנטר+ אפ 6 IPRS
  העתק נספחי רווח הון IHOG
  העתק שומת מס שבח , ראה פרטים נוספים בהמשך M905
  מאגר ההדפסות TPRN
  שאילתת הזדהות והחלפת סיסמא NWLG
  שחזור טופסי 106 נדרש מס' תיק ניכויים 4601

   

 • הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה

  החלטת מיסוי: 20/6782
  תחום החלטת מיסוי: מס ערך מוסף
  הנושא: הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום
  2020.3.1 ועד ליום 2020.5.31( להלן- "תקופת ההקלה"( – החלטת מיסוי בהסכם

  המשך…

 • האם רשות המיסים "עזרה" להלבין הון?

  איך הצליח מוסכניק להפקיד כמיליון שקל ששמר במזומן בכספת ביתו ישירות אל תוך חשבון הבנק שלו, בהפקדה אחת, ללא צורך בהוכחת מקור הכסף – למרות כללי איסור הלבנת ההון המחמירים החלים על הבנקים ומחייבים הוכחת מקור לגיטימי לכספים? • מסתבר כי רשות המסים והמשטרה עזרו לו

  המשך…

 • פתיחת חברות ע"י רואי חשבון

  בהמשך לפעילות הלשכה ולפנייתנו לרשות התאגידים להרחבת האפשרות להגיש מסמכים באופן מקוון, וכן להפיכת השירות של רישום חברה לשירות מקוון, תוקן סעיף 23 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, והורחבה האפשרות לאמת את חתימות בעלי המניות על תקנון החברה ועל ההצהרות המוגשות. כפועל יוצא, גם רואה חשבון יכול לבצע את תהליך רישום החברה, ללא חובת מעורבות עורך דין בתהליך.

  המשך…

 • הנחה בארנונה לעסקים

  הנחה בארנונה לעסקים – רו"ח ערן כהן

  כחלק מפיצוי לעסקים שנפגעו מהקורונה, ניתן לקבל הנחה בארנונה בהתאם לירידה במחזורים.

  אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

   

  המשך…


Warning: include(WOW_DIREjs/e_shop_scripts.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/cohenas.com/public_html/wp-content/themes/cohenas/footer.php on line 177

Warning: include(): Failed opening 'WOW_DIREjs/e_shop_scripts.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/pear') in /home/customer/www/cohenas.com/public_html/wp-content/themes/cohenas/footer.php on line 177