יישום הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה בעת הפרת הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *