החבות במע”מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת דירות מגורים חדשות

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *