מאמרים

מע”מ בשיעור אפס לתייר

כללי
עפ”י חוק מס ערך מוסף בישראל, על מיגוון רחב של שירותי תיירות הניתנים לתייר (תושב-חוץ) בעת שהותו בישראל, חל מע”מ בשיעור אפס.
 בסעיף 30(א)(8) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, ובתקנות 12(א), 12א(ג)  ו-12ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל”ו-1976- נקבע, שעל שירותי תיירות מסויימים הניתנים לתייר בישראל יחול מס בשיעור אפס; במילים אחרות, על סוגי העסקאות כאמור, התייר לא יחוייב בתשלום מע”מ.

 

להלן סוגי השירותים הניתנים לתייר בזמן ביקורו בארץ, שעליהם חל מע”מ בשיעור אפס:

  1. לינה של תייר בבית מלון, וכן שירותים נוספים הניתנים לתייר אגב לינה בבית המלון שבו הוא לן.

להלן סוגי השירותים הנוספים:

  • אספקת מזון ומשקאות.
  • שימוש בבריכת שחייה ושימושים-נלווים לשירות זה.
  • שירות כביסה.
  • השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר.
  • שימוש במיתקן סאונה, ושירותים-נלווים לשירות זה.
  • שימוש בטלפון, בטלקס ובפקסימיליה.
  • שימוש במיתקני ספורט ובריאות.
  • תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.
 1. השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית.
 2. הסעת סיור של תייר, ברכב מנועי פרטי או באוטובוס (בתנאי שקיים רשיון או היתר להסעה כאמור).
 3. אספקת ארוחות לתייר אגב סיור באוטובוס, או אגב השטה.
 4. הולכת תייר בכלי שייט ממקום אחד למשנהו בישראל.
 5. הולכת תייר בכלי טייס ממקום אחד למשנהו בישראל.
 6. אשפוז תייר בבית חולים (בית-חולים שקיבל אישור עפ”י פקודת בריאות העם).
 7. מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי, שמשתתפים בו 50 תיירים לפחות.
 8. מתן זכות שימוש לתושב-חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים-נלווים הניתנים לו על ידי נותן זכות השימוש אגב התערוכה.
הערה: על כל סוג של שירות שמקבל תייר בישראל שאינו מסוג השירותים שפורטו לעיל, יחול מס בשיעור המלא (כיום 17%).

שירותים שעליהם חל מע”מ בשיעור אפס

התנאים להחלת מע”מ בשיעור אפס

מס בשיעור אפס יחול על השירות (מאלה שפורטו לעיל ), אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

 1. השירות ניתן לתייר השוהה בישראל עפ”י אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, ב/3, ב/4, או למי שנכנס לישראל עפ”י צו או היתר מיוחד (דיפלומטים, נציגי מדינות-חוץ, וכו’).
 2. בידי נותן השירות הסכם או מסמך אחר, המאשר את פרטי העיסקה (למשל, הזמנה).
 3. בידי נותן השירות רישום שמו של התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו.
 4. הוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לתייר.
 5. לגבי הסעת סיור של תייר או בהשכרת רכב מנועי פרטי לתייר, יצויין בחשבונית שהוצאה לתייר מספר הרישוי של הרכב, ולפי העניין – שם הנהג.
 6. לגבי אספקת ארוחות לתייר אגב הסעת סיור באוטובוס, יצויין מספר הרישוי של האוטובוס בחשבונית המוצאת למסיע.
 7. נרשמו בספרי החשבונות של נותן השירות – מחיר העיסקה (לרבות דרך התשלום), והמטבע שבו שולמה העיסקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *