מע"מ

החבות במס בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק

החלטת מיסוי: 7854/17
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
הנושא: החבות במס בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת
פלסטיק – החלטת מיסוי בהסכם


העובדות:
1. חברה מגדלת, ומשווקת פרי צבר.
2. פרי צבר הינו גידול חקלאי המוגן בקוצים.
3. שיווק פרי צבר נעשה בשני אופנים:
א. פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי והברשה ולבסוף נארז עם קליפתו שעדיין מכילה
קוצים.
ב. פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי, הסרת הקוצים ולבסוף פרי הצבר השלם נארז עם
קליפתו באריזת פלסטיק.
4. מעבר למתואר לעיל, פרי הצבר לא עובר תהליך נוסף בטרם שיווקו.
הבקשה:
עמדתנו בדבר החבות במס ערך מוסף, התשל"ו – 1975( להלן: "החוק") במכירת פרי הצבר
בהתאם לאופן שיווקו כמתואר לעיל.
תמצית הסדר המס ותנאיו:
להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה:
1. בתאריך 30 בדצמבר 2015 פורסמה על ידי המחלקה המקצועית של מע"מ הוראת פרשנות
6/2015 בדבר החבות במע"מ במכירת פירות וירקות (להלן: "ההוראה") והבהרה להוראה
אשר פורסמה ביום 17.1.2016 (להלן – "ההבהרה").
2. את ההוראה וההבהרה ניתן למצוא באתר רשות המסים תחת לשונית הוראות פרשנות –
מע"מ.
3. סעיף 30(א)(13)לחוק קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס על:
"מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד; לעניין זה לא
יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבילה, החסנה וקירור;"
4. כעיקרון, במידה ובירק או בפרי בוצעה פעולה שלא צוינה במפורש בסעיף, הרי שיש לראות
בפעולה זו כ"עיבוד", והמכירה תהיה חייבת במע"מ בשיעור מס מלא. יובהר, כי עיבוד יחשב
ככזה כאשר נעשית בפרי פעולה המשנה דבר מה במוצר המקורי ומתאימה אותו לשימוש
המבוקש.
5. עם זאת לדוגמא, מכירת קלחי תירס ארוזים במגש לאחר ניקוי העלים וקטימת קצותיהם, על
מנת להתאימם לגודל המגש, לא תחשב פעולת "עיבוד" ועל כן מכירתם חייבת במס בשיעור
אפס.
6. לאור האמור לעיל, ובהתאם להוראה ולהבהרה עמדתנו במקרה דנן היא, כי הפעולות שנעשו
בפרי הצבר לצורך שיווקו באופן המתואר לעיל, אינן מהוות פעולת "עיבוד" אלא פעולות ניקוי
ואריזה. אשר על כן, מכירתו של פרי הצבר לאחר ביצוע הפעולות האמורות, חייבת במס
בשיעור אפס.
הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *